Anlita oss

Upplever ni paranormal aktivitet hos er och vill få det dokumenterat eller undersökt? Anlita PLTS.

Kontakta oss:

Mail: pltsinvestigators@gmail.com

Telefon: 076 009 01 05 (16.00-23.00)